SKEN

NON-STOP služby

Spoločnosť Enright Development, s.r.o. ponúka rýchle a kvalitné odstránenie havarijného stavu vzniknutého v nehnuteľnosti prostredníctvom havarijnej a technickej služby.

Pre naše objekty havarijnú a technickú službu zabezpečujú:

Hlavná 30, Stupava - p. Justin Miština - 0917975628
Dlha 6A, Stupava - p. Justin Miština - 0917975628
Dlha 6BC, Stupva - p. Justin Mistina - 0917975628