SKEN

Enright Development, s.r.o.

je mladou dynamickou firmou venujúcou sa poradenstvu a developmentu v oblasti nehnuteľností so zameraním sa na projekty v oblasti cestovného ruchu ako aj rezidenčné a komerčné projekty.

Spoločnosť vznikla na základe predchádzajúceho pôsobenia a skúseností jej zakladajúcich členov vo významných firmách z oblastí developmentu a poradenstva pri uskutočňovaní developerských projektov. Prostredie novovzniknutej firmy s využitím predchádzajúcich skúseností ponúka výhodu flexibility, efektivity a osobitného prístupu k potrebám a požiadavkám klienta.

S cieľom poskytnúť našim klientom komplexné služby zastrešujúce celkový proces developmentu od analýzy projektu a jeho vhodného nastavenia z pohľadu uskutočniteľnosti a ekonomickej efektívnosti až po jeho samotnú realizáciu rozdeľujeme našu činnosť do dvoch hlavných oblastí:

Súčasťou firemnej stratégie je sledovanie a vyhľadávanie projektov a investičných príležitostí pre partnerov so záujmom investovať na slovenskom a stredoeurópskom trhu do projektov v oblasti nehnuteľnosti cestovného ruchu, rezidencií, kancelárskych a obchodných priestorov.