SKEN

Development

Enright Development s.r.o. zabezpečuje realizáciu pôvodnej myšlienky vlastníkov projektu pri napĺňaní ekonomických cieľov investorov vhodným a efektívnym manažovaním projektantov, dodávateľov stavby, subdodávateľov, realitných kancelárií, prevádzkovateľov stavby a ostatných strán zúčastnených na realizácii projektu. Jedná sa o proces zabezpečujúci plnenie projektu od predprojektovej prípravy až po kolaudáciu stavby prípadne jej ďalšiu správu.

Každý projekt má individuálne nastavený proces realizácie, ktorý sa v určitých fázach odchyľuje od štandardu. Štandardný proces pozostáva z 8 fáz, z nich niektoré prebiehajú súčasne respektíve sa časovo čiastočne prekrývajú.


V rámci ponúkaných služieb Enright Development zabezpečuje nasledovné:

Fáza I – Investičný zámer (IZ) – Analytická časť

V prvej fázy spracovania projektu, vytvorenia investičného zámeru, prebehne podrobná analýza prostredia, umiestnenia projektu a projektu samotného.
 

Fáza II – Odstránenie netržných rizík - Územné rozhodnutie (UR)

Tento krok zahŕňa zabezpečenie a koordináciu inžinieringu a získanie územného rozhodnutia.
 

Fáza III – Equity partner, operátor (prevádzkovateľ – hotela, apartmánov, facility management) a bankový úver – (FIN)

Zabezpečenie potrebnej equity, zaistenie operátora a bankového úveru sú nevyhnutné podmienky pre realizáciu projektu alebo prípadný predaj cieľovému investorovi.
 

Fáza IV – Predpredaj

Po vydaní právoplatného ÚR a dokončení nevyhnutných príprav predajných materiálov je možné zahájiť predpredaj.
 

Fáza V – Dokončenie prípravy (SP)

Samotné získanie stavebného povolenia a dokončenia prevádzacej projektovej dokumentácie s koordináciou všetkých zúčastnených strán architektov, profesistov atď.
 

Fáza VI – Výber dodávateľov a výstavba objektu/ov

Proces výberu dodávateľov s cieľom získania najnižšej dosiahnuteľnej ceny pri zachovaní žiadaného štandardu a kvality.
 

Fáza VII – Predaj / prenájom

Samotná realizácia zisku finálnym odpredajom alebo prenájmom budovy/ov alebo jednotlivých jednotiek.
 

Fáza VIII – Riadenie a prevádzka

Fáza zabezpečujúca dokončenie projektu spustením prevádzky objektov a ich následnej správy, získaným operátorom alebo vlastníkom projektu či objektu.