SKEN

Správa bytových domov

Enright Development s.r.o. zabezpečuje komplexné alebo čiastkové služby v oblasti správy domov a údržby nehnuteľností pre všetky typy objektov. Ide predovšetkým o bytové a polyfunkčné domy, administratívne centrá, obchodné objekty a priemyselné parky.

Nehnuteľnosti spravujeme spôsobom a s cieľom odbremeniť vlastníka nehnuteľnosti od bežných problémov súvisiacich s jej vlastníctvom a prevádzkou, pri súčasnej snahe minimalizovať prevádzkové výdaje, maximalizovať potencionálne príjmy ktoré by mohli z nehnuteľnosti plynúť a v neposlednom rade udržiavať a v čase zvyšovať hodnotu nehnuteľnosti.

Záber činností

Ponuka služieb

Analyticko – optimalizačná správa. Poradenstvo.

Administratívna správa

Ekonomická a účtovná správa

Technicko prevádzková správa

Projektová a investičná správa

Ďalšie služby, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú